Zorg in dialoog: hoe pak je dat aan?

Mensen koesteren terecht hoge verwachtingen van zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van communicatie.

  • Cliënten, hun familieleden en mantelzorgers willen als volwaardige partner erkend, gehoord en betrokken worden.
  • De samenleving eist verantwoording van uw organisatie.
  • Consumentenorganisaties houden de kwaliteit van uw dienstverlening in het oog.
  • Pers en media liggen op de loer als er iets fout dreigt te lopen.
  • De krapte op de arbeidsmarkt noopt uw organisatie tot een sterke profilering.
  • Op social media kunt u niet langer afwezig blijven.

Meer dan ooit voorheen wordt van uw organisatie openheid en transparantie verwacht. Zorg in dialoog is de norm.

Maar hoe doe je dat?

Ook in zorg en welzijn begint goede communicatie met een heldere strategie. Dat wil zeggen: met het maken van keuzes. Hoe slimmer de keuzes die uw organisatie maakt, hoe meer resultaat u zult boeken.

Zorgcommunicatie.be helpt u bij het maken van die keuzes.

Wilt u meer informatie? Stuur ons een mail. Wij nemen binnen de 24 uur contact met u.
Of bel ons op 0477 67 35 69.

Recent uit portfolio

Wij helpen u graag verder

CORPORATE COMMUNICATIE / COMMUNICATIEPLANNING / SOCIALE MEDIA / FOLDERS EN BROCHURES / MAGAZINE EN PERSONEELSBLAD / WEBSITE / INTERNE COMMUNICATIE / TEKSTEN SCHRIJVEN / ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE / PERS & MEDIA / COMMUNICATIECAMPAGNE / CRISISCOMMUNICATIE