Zopas verscheen het onderzoeksrapport Flexibel werken in ziekenhuizen: OM en HRM perspectief van de Vlerick Business School. In het rapport beschrijven de auteurs diverse mogelijkheden voor flexibel werken, met aandacht voor het perspectief van de organisatie én van de werknemer.

Heel opvallend – en heel terecht – is de nadruk op goede interne communicatie. Zo lezen we in de conclusie van het rapport:

“Essentieel hierbij is de communicatie tussen verschillende partijen, waarbij de leidinggevende een essentiële rol speelt. Veel medewerkers willen steeds meer inspraak in de manier van werken, willen gehoord worden, waardoor een essentiële verandering in de standaard hiërarchische structuur zich aandient.”

En verder:

“Ook de organisatie kan helpen door een aangename sfeer te creëren door te luisteren naar de medewerkers, door meer autonomie te geven aan de medewerkers en deze te betrekken bij mogelijke projecten en veranderingen. Het creëren van een duidelijke missie helpt ook om de medewerkers het gemeenschappelijke doel voor ogen te houden.”

Goede interne communicatie is meer dan ooit een basisvereiste in elke zorg- en welzijnsorganisatie.

Schrijf je nu in voor de Workshop Interne communicatie

Het rapport Flexibel werken in ziekenhuizen: OM en HRM perspectief kan je hier downloaden.