Karina De Beule is woordvoerder bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

 

“Woordvoerder zijn, houdt meer in dan alleen contacten met de media onderhouden. Het gaat ook over belanghebbendenmanagement. Als woordvoerder spreek je namens je collega’s. Je moet dus goed weten wat er intern leeft, om het engagement van je collega’s ten volle tot uiting te brengen. Daarom volg ik diverse dossiers van het VAPH van nabij mee op, ook op beleidsniveau. Ook de samenwerking met de externe belanghebbenden, zoals gebruikersorganisaties, vergunde voorzieningen, bijstands- of werknemersorganisaties, is belangrijk om goed te communiceren. Mensen met een handicap hebben recht op correcte en heldere informatie. Daarom werken we hard aan afstemming, zodat de mensen een eenduidige antwoord krijgen.”

“De voorbije jaren waren meer dan boeiend, met de invoering van de persoonsvolgende financiering. Dat is wat me aantrekt in deze job: samen met veel actoren een grote en belangrijke verandering zo goed mogelijk mee doorvoeren. Goede communicatie blijft een uitdaging. Ook al communiceert iedereen dag in, dag uit, het is geen simpele uitdaging om… simpel te communiceren.”

Warm en hard

“Vroeger werkte ik in eerder technische omgevingen: het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en de OVAM Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest. Ondanks de negatieve perceptie waarmee overheden kampen, heb ik in mijn job altijd een groot engagement bij de collega’s ervaren. De welzijnssector is daarin niet anders: je ervaart er veel warmte en betrokkenheid. In onderhandelingen kan het er wel soms even hard aan toe gaan. Maar het hardst in deze sector blijven de nog te vele schrijnende situaties waarin je mensen niet kan helpen, ook al is iedereen overtuigd dat dat zou moeten kunnen. Dat raakt mijn collega’s en mij. Het is een stimulans om extra hard te zoeken hoe we de beschikbare middelen zo goed mogelijk kunnen inzetten.”

“Toen ik hier begon, kampte het VAPH met bijna dagelijkse, negatieve pers. De wachtlijsten blijven een grote uitdaging, maar intussen is er toch wel een en ander veranderd. Er is ook meer duidelijkheid over wat er daarnaast wél gebeurt. We hielden begin juli een congres: het was een voorzet voor alle belanghebbenden om mee te denken en te werken aan steeds beter. De reacties waren enthousiast én kritisch. Mooi toch om daar als woordvoerder mee aan bij te dragen?”

“Nauw aan het hart ligt me ons gratis magazine Sterk. Omdat dat ons kanaal is om mensen met een handicap, hun omgeving en ook professionelen te inspireren door de mogelijkheden te tonen om zorg en ondersteuning te organiseren. Via de verhalen van zij die het doen. Van mensen met maar ook zonder budget.”

“Intussen houden we een vinger aan de pols: we luisteren naar onze doelgroep(en) en de vele actoren uit de welzijnssector. Alle VAPH-collega’s zijn geëngageerd en gemotiveerd. De waarde ‘we care’ is heel aanwezig. Die betrokkenheid is fijn te ervaren.”

“In de welzijnssector mogen werken, blijft een voorrecht, ondanks of juist door de vele uitdagingen. Het is altijd weer een verrijking om te zien hoe veerkrachtig mensen met een handicap, hun omgeving en de professionelen dagelijks in het leven staan en hoe er constructief wordt samengewerkt.”