Een goed persbericht is een artikel dat zo in de krant zou kunnen verschijnen. Klaar voor publicatie dus. We moeten met andere woorden een krantenartikel schrijven. Zo gaan we te werk:

Schrijf eerst het artikel zelf uit, denk daarna pas na over een geschikte titel.

Begin met een sterke inleiding. Hierin geef je de essentie van je persbericht weer. Een goede truc hiervoor is een antwoord te geven op de vragen wat, wie, waar, wanneer, waarom en hoe. Een fictief voorbeeld:

– wie: wzc Pieters
– wat: opening nieuwe infrastructuur
– wanneer: op zaterdag 29 oktober
– waar: in het woonzorgcentrum
– waarom: om de stijgende noden in de ouderenzorg op te vangen
– hoe: met een opendeurdag en diverse activiteiten

Deze basisinformatie verwerk je in de inleiding. Bijvoorbeeld op deze manier:

Wzc Pieters opent op zaterdag 29 oktober zijn nieuwe infrastructuur. Hiermee wil het woonzorgcentrum een antwoord bieden op de stijgende noden in de ouderenzorg. Bijzonder aan het project zijn de architectuur en de betrokkenheid van de buurt. Wie wil, kan een kijkje nemen tijdens de opendeurdag met heel wat activiteiten.

Na de inleiding volgen 3 tot 6 alinea’s, samen circa 1 pagina tekst. Elke alinea behandelt een ander facet. Geef de informatie in volgorde van belang, met het belangrijkste nieuws in de eerste alinea.

Tips voor een goede tekst:

 • Vermijd moeilijke woorden of jargon.
 • Wees concreet, geef voorbeelden. Als je het over ‘zorg op maat’ hebt: wat bedoel je dan precies?
 • Gebruik, als dat zinvol is, een getuigenis of een korte quote. In ons voorbeeld een quote van een bewoner, een familielid van een bewoner, een medewerker of desnoods de directeur.
 • Geef feitelijke informatie. Maak er geen reclametekst van, want zo verlies je je geloofwaardigheid. Wees zuinig met woorden als uniek, ongezien, nooit vertoond, prachtig, ongelooflijk, schitterend, fantastisch … Ook het gebruik van uitroeptekens valt af te raden.
 • Spreek over de eigen organisatie in de derde persoon. Dus niet: “Wij organiseren een opendeurdag” maar: “Wzc Pieters organiseert een opendeurdag.” Net zoals het in de krant zou verschijnen.
 • Let op je taal en spelling. Een slordige, slecht geschreven tekst met taal- en spelfouten komt amateuristisch en incompetent over. Dat is niet de manier waarop we ons in zorg en welzijn willen profileren.

Gebruik tussentitels om de lezer als een goede gids doorheen je tekst te leiden. Een tussentitel kan voor elke nieuwe alinea of per twee of drie alinea’s. Kies voor tussentitels die informatief zijn, die aankondigen welke informatie in de onderstaande alinea te vinden is en/of die de nieuwsgierigheid prikkelen. Voorbeelden van mogelijke tussentitels voor onze case:

o Een vertrouwde buurt
o Verrassend comfort
o Een nieuwe thuis
o Zorg op maat
o Praktische informatie

Aan de hand van deze tussentitels geef je het persbericht structuur. Alleen al door deze tussentitels te scannen (want zo lezen journalisten persberichten en zo lezen wij allemaal ook krantenartikelen), krijgt de lezer in een oogopslag een goed idee van de inhoud.

Onder aan het persbericht voegen we extra informatie voor de journalist en de redactie toe:

 • bij wie ze terechtkunnen voor meer informatie, met contactgegevens (gsm, e-mail);
 • wie eventueel geïnterviewd kan worden;
 • informatie over mogelijkheden en suggesties voor leuk beeldmateriaal;
 • heel kort wat meer informatie over de organisatie.

Aandachtspunt: let erop dat de contactpersonen voor meer informatie en interviews de uren en dagen na het versturen van het persbericht gemakkelijk bereikbaar zijn. Je kunt het niet maken om te verwijzen naar de algemeen directeur voor meer informatie of een interview, als hij daarna drie dagen onbereikbaar is door de ene vergadering na de andere.

Als de tekst van je persbericht klaar is, moet je nog een goede titel vinden: een titel die de aandacht trekt en de journalist (of de krantenlezer) verleidt of overtuigt om verder te lezen. Besteed hier de nodige aandacht aan. De titel kan het verschil maken tussen verder lezen of de prullenmand. Gebruik eventueel een combinatie van boventitel en titel. Een quote kan ook goed werken. Bijvoorbeeld:

Wzc Pieters gunt jong en oud een blik achter de schermen
“Contact met de buurt belangrijk voor ouderen”

of

Woonzorgcentrum Pieters verrassend hedendaags
“Hier is het fijn om te wonen”

In het eerste voorbeeld citeren we de directeur, in het tweede voorbeeld een bewoner. Citaten die in de titel gebruikt worden, moeten terugkeren in de tekst, waar ze in een iets bredere context ingebed worden.

Daarnaast moet een persbericht beantwoorden aan enkele inhoudelijke en vormelijke gewoontes. Het persbericht:

 • vermeldt bovenaan wat het is: ‘Persbericht’;
 • draagt het logo van de organisatie, zodat meteen duidelijk is van wie het komt;
 • heeft een datum en locatie.

Zelfs het sterkste persbericht vormt geen garantie dat kranten en/of audiovisuele media onze boodschap brengen. Maar hoe beter ons persbericht, hoe groter de kans. Journalisten gaan bovendien creatief aan de slag met een persbericht. Ze herschrijven, laten fragmenten weg en voegen eventueel andere informatie toe, bijvoorbeeld op basis van een bijkomend interview. We hebben de manier waarop ons persbericht verschijnt niet in de hand.
Sommige huis-aan-huisbladen zijn wel geneigd zijn om een persbericht onveranderd over te nemen. Zij hebben weinig of geen journalisten in dienst en maken dankbaar gebruik van teksten die ze zomaar in de schoot geworpen krijgen. Ook hier geldt weer: hoe beter ons persbericht is geschreven, hoe groter de kans op publicatie.

Succes!