Hendrik Delaruelle: “Vroeger waren er wachtlijsten, nu moeten voorzieningen cliënten overtuigen.”

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) voor volwassenen met een handicap ingevoerd. Andere sectoren zullen volgen, waaronder de ouderenzorg. Algemeen directeur Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond benadrukt het belang van goede communicatie, ook bij de voorzieningen.

“PVF lijkt op het eerste gezicht gewoon een nieuwe financieringstechniek, maar het is veel meer dan dat”, zegt Hendrik Deluarelle. “Het is een grondige omslag naar een nieuwe visie, een nieuw concept. Het gaat in essentie over de integratie van mensen met een handicap in de samenleving. PVF beperkt zich niet tot de backoffice van een organisatie. Het vergt een mentaliteitswijziging met een enorme impact op het beleid, de administratie, de organisaties, de medewerkers, de cliënten én de samenleving. Al deze actoren worden door de PVF gevat. Het is een gigantische verandering en het belang van goede communicatie is dan ook ontzettend groot.”

“Weinig mensen houden van verandering. Ook cliënten niet. Vroeger maakten de woon- en leefkosten deel uit van het totaalpakket, vandaag moeten cliënten hierover in dialoog treden met de voorziening. Veel mensen ervaren dat als een bijkomende last. Andere cliënten voelen zich dan weer erg in hun nopjes met de PVF en beschouwen hun budget als ‘hun centen’. Terwijl je in een voorziening altijd ook collectieve zorg moet aanbieden. Je kunt geen nachtpermanentie organiseren per cliënt. Mensen begrijpen dat als je het geduldig uitlegt, maar het vergt veel inspanningen.”

Ondernemerschap

“Naast de dialoog aangaan met en het informeren en geruststellen van cliënten, hebben de voorzieningen de voorbije jaren hard ingezet op hun externe communicatie en profilering. Ja, dat was nodig. Vroeger waren er wachtlijsten, nu moeten voorzieningen cliënten overtuigen. Je moet actief communiceren waarvoor je staat en waarvoor mensen bij jou terechtkunnen. Veel voorzieningen hebben hun communicatie naar een hoger niveau getild. We moeten mensen meer dan vroeger wegwijs maken in het aanbod. Bovendien speelt de concurrentie sterker, al moet ik hier meteen aan toevoegen dat op het terrein veel samenwerking ontstaat: in een groter netwerk, in een fusie, door gezamenlijk een complementair aanbod te ontwikkelen. Dat zijn strategische keuzes die elke voorziening moet maken.”

“Er zijn zoveel terreinen waarop we kunnen werken. Ik geloof bijvoorbeeld sterk in een hechte samenwerking met de inspraakorganen: als je de communicatie hiermee transparant en in open dialoog voert, dan creëer je sowieso een groter draagvlak voor je acties en je communicatie. Ook voor de kwaliteit van dienstverlening maakt communicatie mee het verschil. Mensen hebben recht op ondersteuning op maat en dat veronderstelt een professionele communicatie. De PVF is in veel opzichten een hefboom gebleken. Maar het gaat niet vanzelf. De tijd dat voorzieningen van de buitenwereld afgesloten instellingen waren, is allang voorbij. We werken midden in de samenleving, inclusief, vraaggestuurd en kostenefficiënt. Maar we merken dat ook aan die beeldvorming nog continu moet worden gewerkt.”

 

Dit is een ingekorte versie van het interview. Het volledige interview vind je in het magazine Zorgcommunicatie.be #12. Vraag je gratis abonnement.