Elke verandering botst op weerstand. Een hele uitdaging voor de communicatie. Hoe beter je de weerstand begrijpt, hoe beter je ze weg kan nemen. SCARF helpt je op weg.

SCARF staat voor:

Status (pikorde, positie bedreigd…)
Certainty (vaste patronen, houvast, zekerheid…)
Autonomy (meester over eigen situatie, beslissingen kunnen nemen…)
Relations (behoren tot de groep…)
Fairness (eerlijkheid, rechtvaardigheid, aansluitend op de waarden…)

Weerstand bij een verandering heeft meestal een of meer van deze oorzaken.
Bedreigt de verandering de positie van sommige medewerkers? Dan mag je er zeker van zijn dat er weerstand komt. Zet de verandering zekerheden op losse schroeven? Neemt ze autonomie weg bij mensen? Heeft ze een impact op de relaties (bijvoorbeeld medewerkers die van team moeten veranderen)? Of wordt de verandering als oneerlijk of onbillijk aangevoeld?

Het zijn allemaal heel begrijpelijke redenen voor weerstand. Hoe beter je snapt waar de angel zit, hoe beter je op de situatie kunt inspelen.

Hoe? Dat en veel meer leren we tijdens de workshop ‘Zo communiceer je bij verandering’ in Gent en Leuven.