“Abstractie is de luxe van de expert.” Het is een waarheid als een koe van Dan en Chip Heath in hun bestseller ‘De plakfactor’. Abstracte uitspraken dringen niet door tot de mensen. Niemand onthoudt ze. Ze raken niemand.

Hoe concreter je je boodschap maakt, hoe groter de kans dat mensen precies snappen wat je bedoelt. Enkele tips:

  • Vermijd letterwoorden. Ze zijn alom aanwezig in zorg en welzijn: PAAZ, CGG, RTH, FAM, ECT… Ben je er zeker van dat je doelgroep deze letterwoorden begrijpt? Oké dan. Toch niet helemaal zeker? Leg ze dan uit in mensentaal.
  • Geef voorbeelden. “Wij bieden warme zorg.” Klinkt mooi, maar het zegt niets. Het is een lege doos. Wat versta je onder ‘warme zorg’? Wat mag ik als cliënt of patiënt verwachten? Maak het concreet.
  • Vertel verhalen. Complexe materie kan je helder maken met een verhaal. Verhalen maken je boodschap concreet. Wil je op je website mensen uitleggen hoe een duolegaat werkt? Je kan proberen het juridische kader haarfijn uit te leggen, maar een verhaal is zoveel duidelijker.
  • Gebruik bij voorkeur concrete begrippen. Mensen onthouden veel beter ‘een rode BMW’ dan ‘een auto’. Dat komt omdat ze de ‘rode BMW’ voor zich zien als je die oproept, terwijl ‘een auto’ veel vager blijft. Heb je ‘een pauw’ voor ogen, praat dan niet over een ‘een vogel’.

Meer weten? Ontdek onze workshop Heerlijk heldere teksten schrijven