Birgit Provoost

Birgit Provoost is communicatiemedewerker bij De Lovie, een vzw die jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap ondersteunt in de ruime Westhoek.

“We werken met vier op de dienst communicatie, maar slechts een van ons werkt voltijds en elk neemt er ook andere opdrachten bij: directiesecretariaat, zorgregie, de organisatie van bezoeken en evenementen… Mijn meeste aandacht gaat naar communicatie en fondsenwerving.”

“De persoonsvolgende financiering heeft een grote impact op de communicatie. We willen met iedereen de relaties aanhalen. Zo hebben we voor de tweede keer een ‘Perspectiefnamiddag’ georganiseerd, een breed overleg met zorgvragers en hun familie over hun dromen en verwachtingen en hoe we die samen kunnen realiseren.”

Wegwijs maken

“We besteden meer dan vroeger aandacht aan profilering. In 2016 hebben we een nieuwe huisstijl ingevoerd, we hebben onze visie herschreven en we trekken die lijn nu door in alle interne en externe communicatie. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, dat vind ik belangrijk. Een extra inspanning moeten we nog doen om mensen wegwijs te maken in onze brede waaier aan ondersteuningsvormen, zodat ze heel snel een concreet antwoord vinden op hun specifieke vraag.”

“Parallel met alle veranderingen evolueert ook onze organisatiecultuur: van een eerder hiërarchische naar een meer horizontale organisatie. Gelijkwaardigheid, vertrouwen, ruimte voor initiatief… Ook op het vlak van communicatie beweegt er steeds meer. Zo zijn een aantal kleine groepswoningen een geheime Facebookpagina gestart voor direct contact met hun familie. Andere collega’s starten een blog of een nieuwsbrief. Dat is fantastisch natuurlijk, maar voor ons is het een uitdaging om alle communicatie gestroomlijnd te houden.”

“Ook in ons woordgebruik zoeken we naar een eigen stem voor De Lovie. Je woordgebruik weerspiegelt je waarden en bepaalt zelfs mee je handelingen. Wij vermijden terminologie die het marktdenken onderstreept: geen ‘cliënten’ bij ons, geen ‘zorginkoop’… We kiezen doelbewust voor verbindende en heldere taal.”

Inspirerend

“Dankzij een grensoverschrijdend microproject binnen Interreg werken we samen met Franse collega’s van Les Papillons Blancs. Samen delen we mooie verhalen van inclusie en maken we een inspiratiegids. Onze beide muziekgroepen zullen ook samen optreden op een Frans en een Vlaams festival.”

“De Lovie vzw ondersteunt in totaal 675 mensen, van mobiele begeleiding tot en met woonondersteuning, op kleine en grotere locaties. We hebben plannen voor een nieuwe jongerencampus maar we zoeken nog fondsen hiervoor. Dat wordt ons project voor Music for Life dit najaar.”

“We hebben een mooi driemaandelijks magazine in vierkleurendruk en we overwegen om volgend jaar voor het eerst ook een jaarverslag te maken. Als ik de jaarverslagen van andere voorzieningen zie, vind ik die vaak heel inspirerend.”