Een verslag van een vergadering, een dossier voor de overheid, een folder voor je cliënten, een artikel in je personeelsblad, een sponsorbrief, een persbericht of een nieuwsbericht op je website… Elke dag schrijven we teksten. Willen we dat die teksten hun doel bereiken, dan maken we die maar beter heerlijk helder. Zo ga je te werk.

 

1. Denk goed na over je doelgroep

Schrijf je een rapport voor collega’s? Een artikel voor huisartsen? Of een brochure voor patiënten, cliënten, bewoners en hun familieleden? Wat is de voorkennis van die mensen? Wat willen ze graag weten? Met welk gevoel beginnen ze aan jouw tekst? Welk taalregister hanteren ze? Hoe beter je je doelgroep voor ogen houdt, hoe beter je je tekst kunt afstemmen.

 

2. Maak je boodschap helder

Wat wil je precies overbrengen? Wat is de doelstelling van je tekst? Wat moeten je lezers weten, voelen of doen? Beperk het aantal boodschappen en begin altijd met de belangrijkste boodschap.

 

3. Geef je tekst een heldere structuur

Een duidelijke structuur neemt de lezer bij de hand en leidt hem doorheen de tekst. Een goede titel, een krachtige inleiding, korte alinea’s… Bouw je tekst logisch op. Maak de structuur zichtbaar met tussentiteltjes en opsommingen.

 

4. Kies voor een heldere taal

Gebruik een verzorgde spreektaal. Vermijd oubollige of plechtige schrijftaal. Geef de voorkeur aan korte, eenvoudige zinnen. Gebruik zoveel mogelijk de actieve vorm. Kijk uit voor jargon!

 

5. Laat je tekst even nalezen

Het is altijd goed om je teksten even te laten nalezen. Op taal en spelling, maar ook inhoudelijk en qua toon en stijl. Leg je tekst voor aan iemand uit je doelgroep. Voor belangrijke teksten kan je een leescomité samenstellen. Begrijpt iedereen alles? Komt de boodschap goed over? Zit de toon juist? Het is altijd gemakkelijker om fouten of misverstanden te voorkomen, dan om ze recht te zetten.

 

Schrijf nu in voor workshop Heerlijk heldere teksten schrijven (Leuven, Gent)!