Uit tevredenheidsenquêtes bij medewerkers blijkt de interne communicatie in veel organisaties een zorgenkindje te zijn. Tegelijk groeit het besef dat interne communicatie een sleutelfactor is voor een goede dienstverlening, het slagen van veranderingsprocessen, de vlotte organisatie van de zorg en het binden van medewerkers. Met deze tips komt je alvast een eind ver.

Eén – Communiceer vanuit je visie en waarden
De visie en de waarden van een organisatie vormen niet alleen een leidraad voor de dienstverlening aan cliënten, maar ook voor de samenwerking en communicatie met medewerkers. Is ‘openheid’ een belangrijke waarde in je organisatie? ‘Respect’, ‘inclusie’ of ‘empowerment’? Communiceer dan ook op een open, respectvolle, inclusieve en empowerende manier met je medewerkers.

Twee – Betrek je medewerkers
Elke organisatie droomt van ‘betrokken’ medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatief nemen en op een positieve manier bijdragen. Hoe krijg je betrokken medewerkers? Door ze te betrekken.

Drie – Laat je zien
Ook in tijden van digitalisering gaat niets boven persoonlijk contact en mondelinge communicatie. Met ‘management by walking around’ houden directieleden en andere leidinggevenden een vinger aan de pols en stellen ze zich laagdrempelig op voor de medewerkers. Geen tijd is geen excuus.

Vier – Zorg voor een stevig instrumentarium
De directie (mondelinge) communicatie tussen medewerker en direct leidinggevende blijft het belangrijkste knooppunt in interne communicatie. Daarnaast is een goed uitgebouwd instrumentarium nodig met voldoende platformen voor mondelinge, schriftelijke en online communicatie. Deze 3 pijlers zijn complementair en hebben elkaar nodig om optimaal te werken.

Vijf – Maak een communicatieplan
Een plan maken dwingt je om stil te staan bij belangrijke vragen. Wat zijn je doelstellingen? Wie zijn je doelgroepen en wat zijn hun noden? Welke thema’s moet je aansnijden? Welke strategie is aangewezen? Hoe zit het met de timing? Met de beschikbare media? De middelen? En hoe ga je je interne communicatie evalueren?

De kers op de taart

  • Heb je al interne ambassadeurs overwogen? In veel organisaties werkt dat heel goed!
  • Volg je ook de recente mogelijkheden van sociale en digitale media? Loop niet elke trend achterna, maar pik er die tools uit die je verder helpen.
  • Maak goede afspraken met je medewerkers. Uiteindelijk is elke medewerker mee verantwoordelijk voor een goede interne communicatie.

Workshop Interne communicatie
• Gent, dinsdag 23 oktober 2018
• Leuven, donderdag 25 oktober 2018